Info ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel)

Deze term is een veel gebruikt maatschappelijk begrip, heeft binnen het spraakgebruik een ruime omschrijving, maar vinden we niet terug in de fiscale wetgeving. Niet elke ZZP-er is automatisch een ondernemer in fiscale zin. Dit laatste heeft consequenties of de ZZP-er in aanmerking komt voor ondernemersfaciliteiten, als zelfstandigenaftrek / startersaftrek, MKB-winstvrijstelling e.d. Dit staat weer los van het feit of er 'winst uit onderneming' wordt genoten, bij bijv. de aanvraag VAR verklaring. Voorts kan een ZZP-er wel ondernemer zijn voor de omzetbelasting, maar niet voor de inkomstenbelasting!

 

Aantal opdrachtgevers

'Met 3 opdrachtgevers per jaar ben ik zelfstandige'

  • Meerdere opdrachtgevers, toch in loondienst, want gezagsrelatie bij grootste opdrachtgever. (Makelaar, Rechtbank DenHaag, 17 september 2007, nr AWB 05/09184 LB/PVV)
  • 1 opdrachtgever per jaar, toch onderneming (Rijschoolhouder, Hof Amsterdam 26 juni 1985, nr 1211/84, V-N 1986, blz 868.)